طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

Daily Table
Enroll

Class Schedule

TimeSaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursday
8:30-10OFF
SinaDr.Bahramnia 10:30SinaOFFShadi & Soroosh
10-11:30AniaYasaminYekta 12
ArtinAhoora&HanaParnian
11:30-1AysaSamHana 2:30MilooSamAva
15:30-17IliyaMahdiyehBehniaSetarehArshiaHedi&kiana&nastaran
17-18:30RadmehrGp Chat
L&S&A
Gp chat K&A&ShNikaRadmehrErfan
18:30-20Dr.RahimianDR.YazdanshenasParisaShielaSarinaRaana
20:30-22SaraRaha&MeisamAliRezaHaanaah Parisa

 

عضویت کاربر

Register

بازنشانی کلمه عبور

Reset Password