طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

Daily Table
Enroll

Class Schedule

TimeSaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursday
8:30-10Ania
RadmehrHannaanehDr. BahramniaMiladHedyeh
10-11:30NikaArtaSetareh
Mr. TahmasbiArtinAva
11:30-1HaanaaDr. AfrasiabiYekta
Ali & MahtaMahdiyehSoroush&Shadi
15:30-17SaniaSagharArashSaniaBehnaz Arash
17-18:30ParsaDr. RahimianAmir HMelika & ElenaDr. RakeiDr. Dehghan
18:30-20RozhinFarshad and AbdolAli HSaraMeisam & RahaDR. Sheibani
20:30-22YektaDr. Sohrabi
Nazanin
Dr. Ziayian
Arian
Dr. Sohrabi
ParisaDr. FarzanehParisa

 

عضویت کاربر

Register

بازنشانی کلمه عبور

Reset Password