طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

Daily Table
Enroll

Class Schedule

TimeSaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursday
8:30-10Ania
9-10:30
Dr. AfrasiabiArian & ZahraDr. BahramniaOFFMhmd&Hedi
10-11:30Arta
11-12:30
Rozhin Ms.FarahmandiSetareh
Mr. TahmasbiSheilaAva
11:30-1TaniaYekta
Rozhin Ms.FarahmandDr. MehrAvarSoroush&Shadi
15:30-17Haana
3-4:30
Sarina
4-5
SagharNikaBehnaz Datis
17-18:30Nika
4:40-6:10
Melikda&ElenaAmirHDr. RahimainRoseF&A
18:30-20ParsaDr. RakeiArsalanmeisam&RahaZahraDR. Sheibanifar
20:30-22YektaOFFRadmehrDr.FarzanehMahta&ALiOFF

 

عضویت کاربر

Register

بازنشانی کلمه عبور

Reset Password